Unigawa Laser Polska recepty
 


recepta z nadrukiem


Odwiedziło nas:

Dane zbierane podczas składania zamówienia i jak je wykorzystujemy:
Aby zamówić druki recept w naszym serwisie, niezbędne jest podanie wszystkich wymaganych w formularzu zamówienia danych. Informacje pochodzące z formularza są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia a ich podanie jest niezbędne do realizacji zamówienia.
Po realizacji zamówienia dane zamawiającego są usuwane z naszej bazy. Przy ponownym zamówieniu recept należy podać ponownie wszystkie dane.
Adres e-mail wykorzystywany jest do przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia.

Zabezpieczenie danych osobowych:
Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Laser-Polska, odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.

W jaki sposób kontaktujemy się z zamawiającym:
Po wypełnieniu formularza zamówienia na podany adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Ewentualny późniejszy kontakt e-mail lub telefoniczny dotyczyć będzie transakcji.

Zmiany naszej polityki prywatności:
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: recepty@unigawa.pl

 
copyright © Laser Polska 2009 designed by Grzegorz Płoszański
Producent - recepta, druki numerowane, recepty z kodem kreskowym, druki z kodem kreskowym, personalizacja, kody kreskowe. Zapraszamy po recepty.

ComWeb Pozycjonowanie