Unigawa Laser Polska recepty
 

NOWY WZÓR RECEPT
obowiązujący od 01.07.2021


recepta z nadrukiem


Odwiedziło nas:
NUMER DRUKU RODZAJ DRUKU zdjęcie CENA NETTO
ZA 1 BLOCZEK
(a 100 SZTUK)
147 ANKIETA DLA KOBIET - WYKRYWANIE RAKA SZYJKI MACICY 6,10 zł.
271 ANKIETA DO ORZECZENIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 6,10 zł
092 ANKIETA ŚWIADCZENIOBIORCY W PROGRAMIE PROFILAKTYKI GRUŹLICY 6,10 zł.
053 BADANIE AUDIOMETRYCZNE 2,20 zł.
057 BADANIE LABORATORYJNE DLA CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 6,10 zł.
164 BADANIE NARZĄDU WZROKU 6,10 zł.
319 BILANS 2-LATKA 3,00 zł.
320 BILANS 4-LATKA 3,00 zł.
125 DANE O PACJENCIE 6,10 zł.
017 DANE PACJENTA 3,00 zł.
126 DANE ZDROWOTNE PACJENTA 6,10 zł.
025a DEKLARACJA WYBORU LEKARZA POZ 6,10 zł.
025b DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI POZ 6,10 zł.
025c DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ POZ

6,10 zł.

025d DEKLARACJA WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ

12,10 zł.

248 DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO KAOS 6,10 zł.
144 DOKUMENTACJA PRACY ŚRODOWISKOWEJ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ (ZESZYT) 11,80 zł.
204 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NOP PO SZCZEPIENIU 6,10 zł.
061 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA 6,10 zł.
206 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA NA AIDS LUB ZAKAŻENIA HIV 6,10 zł.
205 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA NA CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ 6,10 zł.
207 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ 6,10 zł.
003 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY 6,10 zł.
054 HISTORIA CHOROBY - WKŁADKA 6,10 zł.
238 HISTORIA CHOROBY NOWA 6,10 zł.
183 HISTORIA CHOROBY ODDZIAŁ DZIENNY 12,10 zł.
171 HISTORIA CHOROBY OGÓLNA 12,10 zł.
171 wkł. HISTORIA CHOROBY OGÓLNA - wkładka 6,10 zł.
117 HISTORIA CHOROBY POMOCY NOCNEJ 6,40 zł.
108 HISTORIA CHOROBY PORADNI ZDROWIA PSYCHOCZNEGO 12,10 zł.
108 wkł. HISTORIA CHOROBY PORADNI ZDROWIA PSYCHOCZNEGO - WKŁADKA 12,10 zł.
223 HISTORIA CHOROBY SANATORYJNA (10 stron) 28,00 zł.
155 HISTORIA HOSPITALIZACJI 6,10 zł.
135 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI ....................... (uniwersalne) 6,10 zł.
135 wkł. HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI ....................... (uniwersalne) - wkładka 3,00 zł.
078 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI DERMATOLOGICZNEJ 6,10 zł.
099 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI GINEKOLOGICZNEJ 6,10 zł.
075 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 6,10 zł.
076 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ - WKŁADKA 3,00 zł.
073 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ 6,10 zł.
077 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI NEUROLOGICZNEJ 6,10 zł.
074 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI OKULISTYCZNEJ 6,10 zł.
100 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI POŁOŻNICZNEJ 6,10 zł.
134 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI PULMUNOLOGICZNEJ 6,10 zł.
093 INDYWIDUALNA KARTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W POZ 12,10 zł.
159 INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH 6,10 zł.
277 KSIĄŻKA EWIDENCJI WYDAWANIA 15,62 zł.
245 INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH - LEKI 6,10 zł.
233 INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI W PODD 6,10 zł.
007 INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO

6,40 zł.

062 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO 2,20 zł.
257 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO 6,10 zł.
107 INFORMACJE DLA ŚWIADCZENIODAWCY W ZAKRESIE OPIEKI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 6,10 zł.
189 JEDNORAZOWE ZLECENIE LEKARSKIE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ 6,10 zł.
081 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 6,10 zł.
104 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 6,10 zł.
113 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 12,10 zł.
113 wkł. KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO - wkładka 12,10 zł.
031 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO - WYWIAD ZAWODOWY, ORZECZENIE 6,10 zł.
095 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO W PROFILAKTYCE CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA 6,10 zł.
131 KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO 12,10 zł.
069 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 2-LETNIEGO 3,00 zł.
070 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 4-LETNIEGO 3,00 zł.
247 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 6 LETNIEGO 3,00 zł.
038 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 6-LETNIEGO 3,00 zł.
056 KARTA BADAŃ DLA CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 6,10 zł.
080 KARTA BADAŃ DO CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 6,10 zł.
063 KARTA CHOROBY PORADNI STOMATOLOGICZNEJ 6,10 zł.
160 KARTA CHOROBY SANATORYJNA 12,10 zł.
030 KARTA CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 6,10 zł.
085 KARTA CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 6,10 zł.
030 wkł. KARTA CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - wkładka 6,10 zł.
185 KARTA EWIDENCJI WYPOSAŻENIA 3,00 zł.
227 KARTA EWIDENCYJNA PACJENTA PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ 3,00 zł.
273 KARTA EWIDENCYJNA W OPIECE PODSTAWOWEJ 6,10 zł
176 KARTA FIZJOTERAPII 12,10 zł.
208 KARTA GORĄCZKOWA OGÓLNA 6,10 zł.
165 KARTA IMMUNOTERAPII 6,10 zł.
039 KARTA INDYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI DZIECKA W ŚRODOWISKU RODZINNYM 6,10 zł.
029 KARTA INFORMACYJNA Nr........... 2,20 zł.
112 KARTA INFORMACYJNA PIELĘGNIARKI RODZINNEJ Z WIZYTY PROFILAKTYCZNEJ U DZIECKA 3,00 zł.
034 KARTA INFORMACYJNA POŁOŻNEJ RODZINNEJ z obserwacji dziecka do 2 miesiąca życia 3,00 zł.
105 KARTA INYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI DZIECKAW ŚRODOWISKU RODZINNYM 6,10 zł.
173 KARTA KWALIFIKACJI PACJENTA DO OBJĘCIA POZ 6,10 zł.
102 KARTA MAGAZYNOWA 6,10 zł.
261 KARTA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH 6,10 zł
118 KARTA OBSERWACJI BÓLU 6,10 zł.
209 KARTA OBSERWACJI INDYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI CHOREGO 6,10 zł.
254 KARTA OBSERWACJI INDYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI CHOREGO 6,10 zł.
158 KARTA OBSERWACJI STANU PSYCHICZNEGO 6,10 zł.
244 KARTA OBSERWACJI WKŁUĆ 6,10 zł.
256 KARTA OCENY RYZYKA ZAKARZENIA PRZY PRZYJMOWANIU DO SZPITALA 6,10 zł.
084 KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ DOMOWĄ 6,10 zł
186 KARTA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII 12,10 zł.
190 KARTA ODWIEDZIN PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU 3,00 zł.
358 KARTA ORTODONTYCZNA 12,10 zł.
086 KARTA PACJENTA 6,10 zł.
087 KARTA PACJENTA - WKŁADKA 6,10 zł.
119 KARTA PIELEGNACJI ZMIAN SÓRNYCH 6,10 zł.
124 KARTA PIELĘGNIARSKA WIZYTY DOMOWEJ 6,10 zł.
123 KARTA PIELĘGNIARSKA WIZYTY INTERWENCYJNEJ 6,10 zł.
032 KARTA POMOCNICZA - BADANIE POMOCNICZE, WYWIAD LEKARSKI, BADANIE PRZEDMIOTOWE 6,10 zł.
048 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO DZIECKA 7 LETNIEGO 3,00 zł.
050 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA I GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMN. 3,00 zł.
047 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 3,00 zł.
049 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA OSTATNIEJ KLASY SZKOŁY PONADGIMN. 3,00 zł.
132 KARTA PRZEBIEGU OPERACJI 6,10 zł.
040 KARTA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA 6,10 zł.
222 KARTA SATYSTYCZNA DO KARTY ZGONU 6,10 zł.
014 KARTA ZGONU 6,10 zł.
153 KARTA STATYSTYCZNA SZPITALA OGÓLNA 6,10 zł.
172 KARTA STOMATOLOGICZNA 6,10 zł.
046 KARTA STOMATOLOGICZNA  6,10 zł.
111 KARTA ŚRODOWISKA RODZINY 6,10 zł.
200 KARTA UODPORNIENIA 12,10 zł.
101 KARTA UODPORNIENIA (karta szczepień) 6,10 zł.
128 KARTA WIZYT PATRONAŻOWYCH U NOWORODKA 6,10 zł.
129 KARTA WIZYT U POŁOŻNICY 6,10 zł
130 KARTA WIZYT U POŁOŻNICY - wkładka 6,10 zł.
120 KARTA WIZYT W DOMU CHOREGO 6,10 zł.
188 KARTA WIZYTY PACJENTA 6,10 zł.
106 KARTA WIZYTY PARTONAŻOWEJ - WKŁADKA NR 1 6,10 zł.
137 KARTA WYWIADU 12,10 zł.
033 KARTA ZDROWIA DZIECKA 6,10 zł.
225 KARTA ZDROWIA SPORTOWCA 6,10 zł.
045 KARTA ZDROWIA UCZNIA ( KARTA ZDROWIA UCZNIA I OBSERWACJE PIELEGNIARKI I WYDANE ZLECENIA) 12,10 zł.
180 KARTA ZLECENIA WYJAZDU ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 6,10 zł.
182 KARTA ZNIECZULENIA 6,10 zł.
241 KARTA ZNIECZULENIA 3,00 zł.
082 KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA 6,10 zł.
079 KONSULTACJA OKULISTYCZNA 3,00 zł.
041 KOPERTA ZBIORCZA RODZINY 3,00 zł.
201 KSIĄŻECZKA SZCZEPIEŃ 6,10 zł.
250 KSIĄŻECZKA ZDROWIA SPORTOWCA 3,00 zł.
151 KSIĄŻKA - EWIDENCJA KART SZCZEPIENNYCH PRZYJĘTYCH 17,20 zł.
152 KSIĄŻKA - EWIDENCJA KART SZCZEPIENNYCH WYPISANYCH 17,20 zł.
260 KSIĄŻKA BADAŃ LABORATORYJNYCH 17,20 zł.
259 KSIĄŻKA EWIDENCJI NOWORODKÓW 17,20 zł.
258 KSIĄŻKA GABINETU 17,20 zł.
162 KSIĄŻKA GABINETU ZABIEGOWEGO 17,20 zł.
268 KSIĄŻKA GABINETU ZABIEGOWEGO 17,20 zł
167 KSIĄŻKA GŁÓWNA PRZYCHODNI 17,20 zł.
359 KSIĄŻKA KONTROLI 17,20 zł.
275 KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ 9,40 zł
198 KSIĄŻKA KONTROLI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH 26,40 zł.
192 KSIĄŻKA LEKARSKA AMBULATORYJNA 17,20 zł.
242 KSIĄŻKA ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH 17,20 zł.
234 KSIĄŻKA OPATRUNKÓW 17,20 zł.
231 KSIĄŻKA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA 17,20 zł.
240 KSIĄŻKA POMOCY DORAŹNEJ (WYJAZDOWEJ) 17,20 zł.
163 KSIĄŻKA PRACY TERENOWEJ PIELĘGNIARKI 9,40 zł.
281 KSIĄŻKA PRZETACZANIA KRWI 17,20 zł
177 KSIĄŻKA RAPORTOW PIELĘGNIARSKICH 17,20 zł.
276 KSIĄŻKA RAPORTÓW LEKARSKICH 17,20 zł
169 KSIĄŻKA WYJAZDÓW 17,20 zł.
170 KSIĄŻKA ZABIEGÓW 17,20 zł.
197 KSIĄŻKA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 17,20 zł.
232 KSIĄŻKA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 17,20 zł.
235 KSIĄŻKA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 17,20 zł.
226 KSIĄŻKA ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 17,20 zł.
168 KSIĄŻKA ZGŁOSZEŃ WYJAZDOWYCH 17,20 zł.
178 KSIĘGA GŁÓWNA PRZYCHODNI 17,20 zł.
179 KSIĘGA GŁÓWNA PRZYJĘĆ I WPISÓW 17,20 zł.
264 KSIĘGA GŁÓWNA SZPITALA 17,20 zł
193 KSIĘGA ZABIEGÓW 17,20 zł.
249 KWALIFIKACJA DO NAUKI PŁYWANIA 2,20 zł.
139 KWALIFIKACJA PIELĘGNIARKI DO OBJĘCIA P.O.D. 6,10 zł.
203 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH 6,10 zł.
043 LISTA KLASOWA 6,10 zł.
175 OCENA PACJENTA O RÓŻNYCH SKALACH 6,10 zł.
255 OKOŁOOPERACYJNA KARTA KONTROLNA 6,10 zł.
098 ORZECZENIE LEKARSKIE - PRZYJMOWANIE DO PRACY 6,40 zł.
021 ORZECZENIE LEKARSKIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 6,40 zł.
110 ORZECZENIE LEKARSKIE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA I NAUKI ZAWODU 3,00 zł.
367 ORZECZENIE LEKARSKIE (prawo jazdy) 6,40 zł.
368 ORZECZENIE LEKARSKIE (pojazdy uprzywilejowane) 6,40 zł.
011a ORZECZENIE LEKARSKIE (przyjęcie do pracy) 6,40 zł.
011b ORZECZENIE LEKARSKIE (niezdolnośc do pracy) 6,40 zł.
116 ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE 6,10 zł.
096 ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE - WÓZKI WIDŁOWE 6,40 zł.
097 ORZECZENIE Z BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 6,40 zł.
136 OŚWIADCZENIE 3,00 zł.
138 OŚWIADCZENIE 3,00 zł.
364 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA (KIEROWCY) 3,00 zł.
272 OŚWIADCZENIE - UPOWAŻNIENIE 3,00 zł
265 OŚWIADCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYM ŚWIADCZENIOBIORCY PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 6,10 zł
266 OŚWIADCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYM ŚWIADCZENIOBIORCY PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SKŁADANE PRZEZ OPIEKUNA 6,10 zł
068 OŚWIADCZENIE PACJENTA 3,00 zł.
103 OŚWIADCZENIE PACJENTA 2,20 zł.
279 OŚWIADCZENIE PACJENTA 3,00 zł
280 OŚWIADCZENIE PACJENTA 6,10 zł
143 OŚWIADCZENIE PACJENTA - LECZENIE ODPŁATNE 3,00 zł.
212 OŚWIADCZENIE PACJENTA (OTRZYMANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) 3,00 zł.
174 OŚWIADCZENIE PACJENTA (PRAWO DO ŚWIADCZEŃ) 2,20 zł.
005 OŚWIADCZENIE PACJENTA O UBEZPIECZENIU-ROZPOZNANIE 3,00 zł.
065 OŚWIADCZENIE PRACJENTA (o uzyskanie informacji o stanie zdrowia) 3,00 zł.
278 OŚWIADCZENIE RODZICA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 3,00 zł
094 PATRONAŻ LEKARZA PEDIATRY - KATRA NOWORODKA 3,00 zł.
001 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (KARTA BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO,ANKIETA) 6,10 zł.
196 PROGRAMY OKULUS 3,00 zł.
215 PROPOZYCJE WPISÓW DO ZAMÓWIEŃ NA SZCZEPIONKI 6,10 zł.
181 PROTOKÓŁ PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ 6,10 zł.
246 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PACJENTA PO ZABIEGU 6,10 zł.
221 RAPORT KASOWY 6,10 zł.
239 RAPORT PIELĘGNIARKI PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ 6,10 zł.
015 RECEPTA NA OKULARY 2,20 zł.
011d REJESTR WYDANYCH ORZECZEŃ 3,00 zł.
156 SKALA BECKA 6,10 zł.
157 SKALA HADAS 6,10 zł.
083 SKIEROWANIE DO GABINETÓW RÓŻNYCH 2,20 zł.
142 SKIEROWANIE DO LABORATORIUM 3,00 zł.
224 SKIEROWANIE DO LABORATORIUM 2,20 zł.
064 SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ 6,10 zł.
058 SKIEROWANIE DO PORADNI DIAGNOSTYCZNEJ (A4) 6,10 zł.
228 SKIEROWANIE DO PORADNI RTG 2,20 zł.
019 SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 3,00 zł.
060 SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ (A4) 6,10 zł.
114 SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ + INFORMACJE DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO 6,10 zł.
018 SKIEROWANIE DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ 3,00 zł.
252 SKIEROWANIE DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ - RTG-KT-MAM.-USG 3,00 zł.
012 SKIEROWANIE DO SZPITALA 3,00 zł.
059 SKIEROWANIE DO SZPITALA + INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJACEGO (A4) 6,10 zł.
011c SKIEROWANIE NA BADANIA  (wstępne-okresowe-kontrolne) 6,40 zł.
148 SKIEROWANIE NA BADANIA HISTOPATOLOGICZNE 6,10 zł.
052 SKIEROWANIE NA BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE (płatne) 2,20 zł.
230 SKIEROWANIE NA BADANIE GRUPY KRWI 3,00 zł.
004 SKIEROWANIE NA BADANIE KWRI 3,00 zł.
009 SKIEROWANIE NA BADANIE MAMMOGRAFICZNE 3,00 zł.
013 SKIEROWANIE NA BADANIE WSTĘPNE/OKRESOWE (płatne) 3,00 zł.
023 SKIEROWANIE NA FIZJOTERAPIĘ ( SKIEROWANIE NA FIZJOTERAPIĘ, KARTA ZABIEGÓW FIZJOTERAP.) 6,10 zł.
022 SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE 6,10 zł.
149 SKIEROWANIE NA REALIZACJĘ ZLECEŃ DLA PIELĘGNIARKI POZ 6,10 zł.
122 SKIEROWANIE NA RTG 3,00 zł.
253 SKIEROWANIE NA TESTY SKÓRNE 3,00 zł.
006 SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 3,00 zł.
024 SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 6,10 zł.
191 SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE (A6) 2,20 zł.
202 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH 6,10 zł.
217 SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA SZCZEPIONEK WIELODAWKOWYCH 6,10 zł.
035 SZCZEPIENIA ZALECANE 3,00 zł.
154 ŚWIADOMA ZGODA NA OPERACJĘ 6,10 zł.
270 ŚWIADOMA ZGODA NA OPERACJĘ 6,10 zł
274 TESTY NASKÓRKOWE PRICK ALLERGOPHARMA 6,10 zł
229 TESTY SKÓRNE PRICK 6,10 zł.
133 UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA 3,00 zł.
161 UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA 3,00 zł.
282 WARTOŚCI REFERENCYJNE 2,20 zł
002 WEZWANIE NA SZCZEPIENIE 3,00 zł.
243 WIZYTA PATRONAŻOWA - 0 3,00 zł.
066 WKŁADKA DO KARTY ZDROWIA UCZNIA 3,00 zł.
140 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 3,00 zł.
218 WYKAZ DZIECI ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM 6,10 zł.
216 WYKAZ ILOŚCI PODANEJ SZCZEPIONKI 6,10 zł.
220 WYKAZ ODZIEŻY ODDANEJ I POBRANEJ 2,20 zł.
088 WYNIK BADANIA KRWI NA OB. 2,20 zł.
115 WYNIK BADANIA USG 3,00 zł.
090 WYNIK BARANIA LABORATORYJNEGO MOCZU 2,20 zł.
091 WYNIK BARANIA LABORATORYJNEGO MOCZU - OSAD 2,20 zł.
089 WYNIK BARANIA LABORATORYJNEGO WR UJEMNY 2,20 zł.
283 WYNIKI Z LABORATORIUM 6,10 zł
109 WYRAŻAM ZGODE NA BADANIA RTG 2,20 zł.
269 WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY 6,10 zł
251 ZALECANIA LEKARSKIE ( DAWKOWANIE LEKÓW ) 2,20 zł.
214 ZAMÓWIENIE NA SZCZEPIONKI 6,10 zł.
127 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 2,20 zł.
067 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (esperal) 2,20 zł.
141 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O LECZENIU W GABINECIE 3,00 zł.
027 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o podjęciu kształcenia 2,20 zł.
026 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wyd. dla potrzeb Zesp. do Spraw Orzekania o Niepełnospr. 6,10 zł.
011 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o zdolności do pracy 3,00 zł.
146 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE UNIWERSALNE 2,20 zł.
166 ZAŚWIADCZENIE O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO NAUKI 2,20 zł.
199 ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM 6,10 zł.
150 ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM 6,10 zł.
020 ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 6,10 zł.
194 ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA 2,20 zł.
187 ZESTAWIENIE DZIENNE PRZYJĘĆ PACJENTÓW 6,10 zł.
210 ZGŁOSZENIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ ŚRODOWISKOWĄ 6,10 zł.
213 ZGŁOSZENIE ŚRODOWISKA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD SZCZEPIEŃ 3,00 zł.
145 ZGODA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE 3,00 zł.
044 ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W NADZOROWANYM SZCZOTKOWANIU ZĘBÓW 3,00 zł.
051 ZGODA NA WYKONANIE BADANIA RTG 2,20 zł.
237 ZGODA NA WYKONANIE GASTROSKOPII 6,10 zł.
236 ZGODA NA WYKONANIE KOLONOSKOPII 6,10 zł.
121 ZGODA PACJENTA 6,10 zł.
184 ZGODA PACJENTA NA PODANIE KONTRASTU 3,00 zł.
219 ZGODA PACJENTA NA ZABIEG 6,10 zł.
055 ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE w środki pomocnicze w zakresie OPTYKI OKULAROWEJ 6,10 zł.
211 ZLECENIE LEKARSKIE DLA PIELĘGNIARKI NA ZABIEGI W DOMU 3,00 zł.
028 ZLECENIE NA TRANSPORT SANITARNY 3,00 zł.
071 ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 6,10 zł.
071b ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE CZ.B 6,10 zł.
072 ZLECENIE NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO 6,10 zł.
262 ZLECENIE TRANSPORTU OSOBY CHOREJ 6,10 zł.
042 ZLECENIE ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 3,00 zł.
195 ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA 2,20 zł.
copyright © Laser Polska 2009 designed by Grzegorz Płoszański
Producent - recepta, druki numerowane, recepty z kodem kreskowym, druki z kodem kreskowym, personalizacja, kody kreskowe. Zapraszamy po recepty.

ComWeb Pozycjonowanie