Unigawa Laser Polska recepty
 

NOWY WZÓR RECEPT
obowiązujący od 01.07.2021


recepta z nadrukiem


Odwiedziło nas:
NUMER DRUKU RODZAJ DRUKU zdjęcie CENA NETTO
ZA 1 BLOCZEK
(a 100 SZTUK)
147 ANKIETA DLA KOBIET - WYKRYWANIE RAKA SZYJKI MACICY 12,00 zł
271 ANKIETA DO ORZECZENIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 12,00 zł
092 ANKIETA ŚWIADCZENIOBIORCY W PROGRAMIE PROFILAKTYKI GRUŹLICY 12,00 zł
053 BADANIE AUDIOMETRYCZNE 3,30 zł.
057 BADANIE LABORATORYJNE DLA CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 12,00 zł
164 BADANIE NARZĄDU WZROKU 12,00 zł
319 BILANS 2-LATKA 6,00 zł.
320 BILANS 4-LATKA 6,00 zł.
125 DANE O PACJENCIE 12,00 zł
017 DANE PACJENTA 6,00 zł.
126 DANE ZDROWOTNE PACJENTA 12,00 zł
025a DEKLARACJA WYBORU LEKARZA POZ 12,00 zł
025b DEKLARACJA WYBORU PIELĘGNIARKI POZ 12,00 zł
025c DEKLARACJA WYBORU POŁOŻNEJ POZ

12,00 zł

025d DEKLARACJA WYBORU LEKARZA, PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ POZ

24,00 zł

248 DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY REALIZUJĄCEGO KAOS 12,00 zł
144 DOKUMENTACJA PRACY ŚRODOWISKOWEJ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ (ZESZYT) 14,10 zł.
204 FORMULARZ ZGŁOSZENIA NOP PO SZCZEPIENIU 12,00 zł.
061 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA 12,00 zł
206 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA NA AIDS LUB ZAKAŻENIA HIV 12,00 zł
205 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA NA CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ 12,00 zł
207 FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ 12,00 zł
003 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY 12,00 zł
054 HISTORIA CHOROBY - WKŁADKA 12,00 zł
238 HISTORIA CHOROBY NOWA 12,00 zł
183 HISTORIA CHOROBY ODDZIAŁ DZIENNY 24,00 zł.
171 HISTORIA CHOROBY OGÓLNA 24,00 zł
171 wkł. HISTORIA CHOROBY OGÓLNA - wkładka 12,00 zł
117 HISTORIA CHOROBY POMOCY NOCNEJ 8,30 zł.
108 HISTORIA CHOROBY PORADNI ZDROWIA PSYCHOCZNEGO 24,00 zł
108 wkł. HISTORIA CHOROBY PORADNI ZDROWIA PSYCHOCZNEGO - WKŁADKA 24,00 zł
223 HISTORIA CHOROBY SANATORYJNA (10 stron) 42,00 zł.
155 HISTORIA HOSPITALIZACJI 12,00 zł
135 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI ....................... (uniwersalne) 12,00 zł
135 wkł. HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI ....................... (uniwersalne) - wkładka 6,00 zł.
078 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI DERMATOLOGICZNEJ 12,00 zł
099 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI GINEKOLOGICZNEJ 12,00 zł
075 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 12,00 zł
076 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI KARDIOLOGICZNEJ - WKŁADKA 6,00 zł.
073 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ 12,00 zł
077 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI NEUROLOGICZNEJ 12,00 zł
074 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI OKULISTYCZNEJ 12,00 zł
100 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI POŁOŻNICZNEJ 12,00 zł
134 HISTORIA ZDROWIA I CHOROBY PORADNI PULMUNOLOGICZNEJ 12,00 zł
093 INDYWIDUALNA KARTA OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W POZ 24,00 zł
159 INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH 12,00 zł
277 KSIĄŻKA EWIDENCJI WYDAWANIA 26,10 zł
245 INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH - LEKI 12,00 zł
233 INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI W PODD 12,00 zł
007 INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO

8,30 zł.

062 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO 3,30 zł.
257 INFORMACJA DOTYCZĄCA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO 12,00 zł
107 INFORMACJE DLA ŚWIADCZENIODAWCY W ZAKRESIE OPIEKI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 12,00 zł
189 JEDNORAZOWE ZLECENIE LEKARSKIE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ 12,00 zł
081 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 12,00 zł
104 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 12,00 zł
113 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO 24,00 zł
113 wkł. KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO - wkładka 24,00 zł
031 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO - WYWIAD ZAWODOWY, ORZECZENIE 12,00 zł
095 KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO W PROFILAKTYCE CHORÓB UKŁADU KRAŻENIA 12,00 zł
131 KARTA BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO 24,00 zł
069 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 2-LETNIEGO 6,00 zł.
070 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 4-LETNIEGO 6,00 zł.
247 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 6 LETNIEGO 6,00 zł.
038 KARTA BADANIA ROZWOJU I ZDROWIA DZIECKA 6-LETNIEGO 6,00 zł.
056 KARTA BADAŃ DLA CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 12,00 zł
080 KARTA BADAŃ DO CELÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH 12,00 zł
063 KARTA CHOROBY PORADNI STOMATOLOGICZNEJ 12,00 zł
160 KARTA CHOROBY SANATORYJNA 24,00 zł
030 KARTA CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 12,00 zł
085 KARTA CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 12,00 zł
030 wkł. KARTA CZYNNOŚCI PIELEGNACYJNYCH DLA PIELĘGNIARKI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - wkładka 12,00 zł
185 KARTA EWIDENCJI WYPOSAŻENIA 6,00 zł.
227 KARTA EWIDENCYJNA PACJENTA PORADNI PSYCHIATRYCZNEJ 6,00 zł.
273 KARTA EWIDENCYJNA W OPIECE PODSTAWOWEJ 12,00 zł
176 KARTA FIZJOTERAPII 24,00 zł
208 KARTA GORĄCZKOWA OGÓLNA 12,00 zł
165 KARTA IMMUNOTERAPII 12,00 zł
039 KARTA INDYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI DZIECKA W ŚRODOWISKU RODZINNYM 12,00 zł
029 KARTA INFORMACYJNA Nr........... 3,30 zł.
112 KARTA INFORMACYJNA PIELĘGNIARKI RODZINNEJ Z WIZYTY PROFILAKTYCZNEJ U DZIECKA 6,00 zł.
034 KARTA INFORMACYJNA POŁOŻNEJ RODZINNEJ z obserwacji dziecka do 2 miesiąca życia 6,00 zł.
105 KARTA INYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI DZIECKAW ŚRODOWISKU RODZINNYM 12,00 zł
173 KARTA KWALIFIKACJI PACJENTA DO OBJĘCIA POZ 12,00 zł
102 KARTA MAGAZYNOWA 12,00 zł
261 KARTA MEDYCZNYCH CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH 12,00 zł
118 KARTA OBSERWACJI BÓLU 12,00 zł
209 KARTA OBSERWACJI INDYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI CHOREGO 12,00 zł
254 KARTA OBSERWACJI INDYWIDUALNEJ PIELĘGNACJI CHOREGO 12,00 zł
158 KARTA OBSERWACJI STANU PSYCHICZNEGO 12,00 zł
244 KARTA OBSERWACJI WKŁUĆ 12,00 zł
256 KARTA OCENY RYZYKA ZAKARZENIA PRZY PRZYJMOWANIU DO SZPITALA 12,00 zł
084 KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ DOMOWĄ 12,00 zł
186 KARTA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII 24,00 zł
190 KARTA ODWIEDZIN PIELĘGNIARKI W ŚRODOWISKU 6,00 zł.
358 KARTA ORTODONTYCZNA 24,00 zł
086 KARTA PACJENTA 12,00 zł
087 KARTA PACJENTA - WKŁADKA 12,00 zł
119 KARTA PIELEGNACJI ZMIAN SÓRNYCH 12,00 zł
124 KARTA PIELĘGNIARSKA WIZYTY DOMOWEJ 12,00 zł
123 KARTA PIELĘGNIARSKA WIZYTY INTERWENCYJNEJ 12,00 zł
032 KARTA POMOCNICZA - BADANIE POMOCNICZE, WYWIAD LEKARSKI, BADANIE PRZEDMIOTOWE 12,00 zł
048 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO DZIECKA 7 LETNIEGO 6,00 zł.
050 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA I GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMN. 6,00 zł.
047 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA III KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 6,00 zł.
049 KARTA PROFILAKTYCZNEGO BADANIA LEKARSKIEGO UCZNIA OSTATNIEJ KLASY SZKOŁY PONADGIMN. 6,00 zł.
132 KARTA PRZEBIEGU OPERACJI 12,00 zł
040 KARTA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA 12,00 zł
222 KARTA SATYSTYCZNA DO KARTY ZGONU 12,00 zł
014 KARTA ZGONU 12,00 zł
153 KARTA STATYSTYCZNA SZPITALA OGÓLNA 12,00 zł
172 KARTA STOMATOLOGICZNA 12,00 zł
046 KARTA STOMATOLOGICZNA  12,00 zł
111 KARTA ŚRODOWISKA RODZINY 12,00 zł
200 KARTA UODPORNIENIA 18,50 zł
101 KARTA UODPORNIENIA (karta szczepień) 12,00 zł
128 KARTA WIZYT PATRONAŻOWYCH U NOWORODKA 12,00 zł
129 KARTA WIZYT U POŁOŻNICY 12,00 zł
130 KARTA WIZYT U POŁOŻNICY - wkładka 12,00 zł
120 KARTA WIZYT W DOMU CHOREGO 12,00 zł
188 KARTA WIZYTY PACJENTA 12,00 zł
106 KARTA WIZYTY PARTONAŻOWEJ - WKŁADKA NR 1 12,00 zł
137 KARTA WYWIADU 24,00 zł
033 KARTA ZDROWIA DZIECKA 12,00 zł
225 KARTA ZDROWIA SPORTOWCA 12,00 zł
045 KARTA ZDROWIA UCZNIA ( KARTA ZDROWIA UCZNIA I OBSERWACJE PIELEGNIARKI I WYDANE ZLECENIA) 24,00 zł
180 KARTA ZLECENIA WYJAZDU ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 12,00 zł
182 KARTA ZNIECZULENIA 12,00 zł
241 KARTA ZNIECZULENIA 6,00 zł.
082 KONSULTACJA LARYNGOLOGICZNA 12,00 zł
079 KONSULTACJA OKULISTYCZNA 6,00 zł.
041 KOPERTA ZBIORCZA RODZINY 6,00 zł.
201 KSIĄŻECZKA SZCZEPIEŃ 12,00 zł
250 KSIĄŻECZKA ZDROWIA SPORTOWCA 10,50 zł
151 KSIĄŻKA - EWIDENCJA KART SZCZEPIENNYCH PRZYJĘTYCH 26,10 zł.
152 KSIĄŻKA - EWIDENCJA KART SZCZEPIENNYCH WYPISANYCH 26,10 zł.
260 KSIĄŻKA BADAŃ LABORATORYJNYCH 26,10 zł.
259 KSIĄŻKA EWIDENCJI NOWORODKÓW 26,10 zł.
258 KSIĄŻKA GABINETU 26,10 zł.
162 KSIĄŻKA GABINETU ZABIEGOWEGO 26,10 zł.
268 KSIĄŻKA GABINETU ZABIEGOWEGO 26,10 zł
167 KSIĄŻKA GŁÓWNA PRZYCHODNI 26,10 zł.
359 KSIĄŻKA KONTROLI 26,10 zł.
275 KSIĄŻKA KONTROLI SANITARNEJ 14,10 zł
198 KSIĄŻKA KONTROLI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH 39,60 zł.
192 KSIĄŻKA LEKARSKA AMBULATORYJNA 26,10 zł.
242 KSIĄŻKA ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH 26,10 zł.
234 KSIĄŻKA OPATRUNKÓW 26,10 zł.
231 KSIĄŻKA PACJENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA 26,10 zł.
240 KSIĄŻKA POMOCY DORAŹNEJ (WYJAZDOWEJ) 26,10 zł.
163 KSIĄŻKA PRACY TERENOWEJ PIELĘGNIARKI 14,10 zł.
281 KSIĄŻKA PRZETACZANIA KRWI 26,10 zł
177 KSIĄŻKA RAPORTOW PIELĘGNIARSKICH 26,10 zł.
276 KSIĄŻKA RAPORTÓW LEKARSKICH 26,10 zł
169 KSIĄŻKA WYJAZDÓW 26,10 zł.
170 KSIĄŻKA ZABIEGÓW 26,10 zł.
197 KSIĄŻKA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 26,10 zł.
232 KSIĄŻKA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 26,10 zł.
235 KSIĄŻKA ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 26,10 zł.
226 KSIĄŻKA ZABIEGÓW OPERACYJNYCH 26,10 zł.
168 KSIĄŻKA ZGŁOSZEŃ WYJAZDOWYCH 26,10 zł.
178 KSIĘGA GŁÓWNA PRZYCHODNI 26,10 zł.
179 KSIĘGA GŁÓWNA PRZYJĘĆ I WPISÓW 26,10 zł.
264 KSIĘGA GŁÓWNA SZPITALA 26,10 zł
193 KSIĘGA ZABIEGÓW 26,10 zł.
249 KWALIFIKACJA DO NAUKI PŁYWANIA 3,30 zł.
139 KWALIFIKACJA PIELĘGNIARKI DO OBJĘCIA P.O.D. 12,00 zł
203 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH 12,00 zł
043 LISTA KLASOWA 12,00 zł
175 OCENA PACJENTA O RÓŻNYCH SKALACH 12,00 zł
255 OKOŁOOPERACYJNA KARTA KONTROLNA 12,00 zł
098 ORZECZENIE LEKARSKIE - PRZYJMOWANIE DO PRACY 8,30 zł.
021 ORZECZENIE LEKARSKIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 8,30 zł.
110 ORZECZENIE LEKARSKIE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA I NAUKI ZAWODU 6,00 zł.
367 ORZECZENIE LEKARSKIE (prawo jazdy) 8,30 zł.
368 ORZECZENIE LEKARSKIE (pojazdy uprzywilejowane) 8,30 zł.
011a ORZECZENIE LEKARSKIE (przyjęcie do pracy) 8,30 zł.
011b ORZECZENIE LEKARSKIE (niezdolnośc do pracy) 8,30 zł.
116 ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE 12,00 zł
096 ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE - WÓZKI WIDŁOWE 8,30 zł.
097 ORZECZENIE Z BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 8,30 zł.
136 OŚWIADCZENIE 6,00 zł.
138 OŚWIADCZENIE 6,00 zł.
364 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA (KIEROWCY) 6,00 zł.
272 OŚWIADCZENIE - UPOWAŻNIENIE 6,00 zł
265 OŚWIADCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYM ŚWIADCZENIOBIORCY PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 12,00 zł
266 OŚWIADCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYM ŚWIADCZENIOBIORCY PRAWIE DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SKŁADANE PRZEZ OPIEKUNA 12,00 zł
068 OŚWIADCZENIE PACJENTA 6,00 zł.
103 OŚWIADCZENIE PACJENTA 3,30 zł.
279 OŚWIADCZENIE PACJENTA 6,00 zł
280 OŚWIADCZENIE PACJENTA 12,00 zł
143 OŚWIADCZENIE PACJENTA - LECZENIE ODPŁATNE 6,00 zł.
212 OŚWIADCZENIE PACJENTA (OTRZYMANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) 6,00 zł.
174 OŚWIADCZENIE PACJENTA (PRAWO DO ŚWIADCZEŃ) 3,30 zł.
005 OŚWIADCZENIE PACJENTA O UBEZPIECZENIU-ROZPOZNANIE 6,00 zł.
065 OŚWIADCZENIE PRACJENTA (o uzyskanie informacji o stanie zdrowia) 6,00 zł.
278 OŚWIADCZENIE RODZICA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 6,00 zł
094 PATRONAŻ LEKARZA PEDIATRY - KATRA NOWORODKA 6,00 zł.
001 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (KARTA BADANIA MAMMOGRAFICZNEGO,ANKIETA) 12,00 zł
196 PROGRAMY OKULUS 6,00 zł.
215 PROPOZYCJE WPISÓW DO ZAMÓWIEŃ NA SZCZEPIONKI 12,00 zł
181 PROTOKÓŁ PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ 12,00 zł
246 PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PACJENTA PO ZABIEGU 12,00 zł
221 RAPORT KASOWY 12,00 zł
239 RAPORT PIELĘGNIARKI PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ 12,00 zł
015 RECEPTA NA OKULARY 3,30 zł.
011d REJESTR WYDANYCH ORZECZEŃ 6,00 zł.
156 SKALA BECKA 12,00 zł
157 SKALA HADAS 12,00 zł
083 SKIEROWANIE DO GABINETÓW RÓŻNYCH 3,30 zł.
142 SKIEROWANIE DO LABORATORIUM 6,00 zł.
224 SKIEROWANIE DO LABORATORIUM 3,30 zł.
064 SKIEROWANIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ 12,00 zł
058 SKIEROWANIE DO PORADNI DIAGNOSTYCZNEJ (A4) 12,00 zł
228 SKIEROWANIE DO PORADNI RTG 3,30 zł.
019 SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ 6,00 zł.
060 SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ (A4) 12,00 zł
114 SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ + INFORMACJE DLA LEKARZA KIERUJĄCEGO 12,00 zł
018 SKIEROWANIE DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ 6,00 zł.
252 SKIEROWANIE DO PRACOWNI DIAGNOSTYCZNEJ - RTG-KT-MAM.-USG 6,00 zł.
012 SKIEROWANIE DO SZPITALA 6,00 zł.
059 SKIEROWANIE DO SZPITALA + INFORMACJA DLA LEKARZA KIERUJACEGO (A4) 12,00 zł
011c SKIEROWANIE NA BADANIA  (wstępne-okresowe-kontrolne) 8,30 zł.
148 SKIEROWANIE NA BADANIA HISTOPATOLOGICZNE 12,00 zł
052 SKIEROWANIE NA BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE (płatne) 3,30 zł.
230 SKIEROWANIE NA BADANIE GRUPY KRWI 6,00 zł.
004 SKIEROWANIE NA BADANIE KWRI 6,00 zł.
009 SKIEROWANIE NA BADANIE MAMMOGRAFICZNE 6,00 zł.
013 SKIEROWANIE NA BADANIE WSTĘPNE/OKRESOWE (płatne) 6,00 zł.
023 SKIEROWANIE NA FIZJOTERAPIĘ ( SKIEROWANIE NA FIZJOTERAPIĘ, KARTA ZABIEGÓW FIZJOTERAP.) 12,00 zł
022 SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE 12,00 zł
149 SKIEROWANIE NA REALIZACJĘ ZLECEŃ DLA PIELĘGNIARKI POZ 12,00 zł
122 SKIEROWANIE NA RTG 6,00 zł.
253 SKIEROWANIE NA TESTY SKÓRNE 6,00 zł.
006 SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 6,00 zł.
024 SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 12,00 zł
191 SKIEROWANIE NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE (A6) 3,30 zł.
202 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH 12,00 zł
217 SPRAWOZDANIE ZE ZUŻYCIA SZCZEPIONEK WIELODAWKOWYCH 12,00 zł
035 SZCZEPIENIA ZALECANE 6,00 zł.
154 ŚWIADOMA ZGODA NA OPERACJĘ 12,00 zł
270 ŚWIADOMA ZGODA NA OPERACJĘ 12,00 zł
274 TESTY NASKÓRKOWE PRICK ALLERGOPHARMA 12,00 zł
229 TESTY SKÓRNE PRICK 12,00 zł
133 UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA 6,00 zł.
161 UPOWAŻNIENIE DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA 6,00 zł.
282 WARTOŚCI REFERENCYJNE 3,30 zł
002 WEZWANIE NA SZCZEPIENIE 6,00 zł.
243 WIZYTA PATRONAŻOWA - 0 6,00 zł.
066 WKŁADKA DO KARTY ZDROWIA UCZNIA 6,00 zł.
140 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 6,00 zł.
218 WYKAZ DZIECI ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO PNEUMOKOKOM 12,00 zł
216 WYKAZ ILOŚCI PODANEJ SZCZEPIONKI 12,00 zł
220 WYKAZ ODZIEŻY ODDANEJ I POBRANEJ 3,30 zł.
088 WYNIK BADANIA KRWI NA OB. 3,30 zł.
115 WYNIK BADANIA USG 6,00 zł.
090 WYNIK BARANIA LABORATORYJNEGO MOCZU 3,30 zł.
091 WYNIK BARANIA LABORATORYJNEGO MOCZU - OSAD 3,30 zł.
089 WYNIK BARANIA LABORATORYJNEGO WR UJEMNY 3,30 zł.
283 WYNIKI Z LABORATORIUM 12,00 zł
109 WYRAŻAM ZGODE NA BADANIA RTG 3,30 zł.
269 WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY 12,00 zł
251 ZALECANIA LEKARSKIE ( DAWKOWANIE LEKÓW ) 3,30 zł.
214 ZAMÓWIENIE NA SZCZEPIONKI 12,00 zł
127 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 3,30 zł.
067 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE (esperal) 3,30 zł.
141 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O LECZENIU W GABINECIE 6,00 zł.
027 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o podjęciu kształcenia 3,30 zł.
026 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wyd. dla potrzeb Zesp. do Spraw Orzekania o Niepełnospr. 12,00 zł
011 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o zdolności do pracy 6,00 zł.
146 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE UNIWERSALNE 3,30 zł.
166 ZAŚWIADCZENIE O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO NAUKI 3,30 zł.
199 ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM 12,00 zł
150 ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM LEKARSKIM BADANIU KWALIFIKACYJNYM 12,00 zł
020 ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 12,00 zł
194 ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI DO UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA 3,30 zł.
187 ZESTAWIENIE DZIENNE PRZYJĘĆ PACJENTÓW 12,00 zł
210 ZGŁOSZENIE DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ ŚRODOWISKOWĄ 12,00 zł
213 ZGŁOSZENIE ŚRODOWISKA UCHYLAJĄCEGO SIĘ OD SZCZEPIEŃ 6,00 zł.
145 ZGODA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE 6,00 zł.
044 ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W NADZOROWANYM SZCZOTKOWANIU ZĘBÓW 6,00 zł.
051 ZGODA NA WYKONANIE BADANIA RTG 3,30 zł.
237 ZGODA NA WYKONANIE GASTROSKOPII 12,00 zł
236 ZGODA NA WYKONANIE KOLONOSKOPII 12,00 zł
121 ZGODA PACJENTA 12,00 zł
184 ZGODA PACJENTA NA PODANIE KONTRASTU 6,00 zł.
219 ZGODA PACJENTA NA ZABIEG 12,00 zł
055 ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE w środki pomocnicze w zakresie OPTYKI OKULAROWEJ 12,00 zł
211 ZLECENIE LEKARSKIE DLA PIELĘGNIARKI NA ZABIEGI W DOMU 6,00 zł.
028 ZLECENIE NA TRANSPORT SANITARNY 6,00 zł.
071 ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE 12,00 zł
071b ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE CZ.B 12,00 zł
072 ZLECENIE NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO 12,00 zł
262 ZLECENIE TRANSPORTU OSOBY CHOREJ 12,00 zł
042 ZLECENIE ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH 6,00 zł.
195 ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKA 3,30 zł.
copyright © Laser Polska 2009 designed by Grzegorz Płoszański
Producent - recepta, druki numerowane, recepty z kodem kreskowym, druki z kodem kreskowym, personalizacja, kody kreskowe. Zapraszamy po recepty.

ComWeb Pozycjonowanie